Práve hráme:
Počúvaj RÁDIO X
Sleduj RÁDIO X

Žilinská detská univerzita 2019

Žilinská detská univerzita 2019

V dňoch 8.7. až 12.7.2019 sa uskutoční 15. ročník Žilinskej detskej univerzity (ŽDU).  Organizátorom je Žilinská univerzita v Žiline spolu s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií.

Na ŽDU 2019 sa zúčastňuje v štyroch skupinách bakalárikov 92 detí a v troch skupinách inžinierikov 60 detí, spolu 152 detí.

Tento rok sa predpokladaný počet bakalárikov (60) naplnil veľmi rýchlo, do 5 min., na prihlasovanie mali určený celý deň.  Po dohode v OV ŽDU 2019 nakoniec umožnili zúčastniť sa všetkým prihláseným deťom na úvodný kurz bakalárik, teda 92. V kurze inžinierik je prihlásených 60 detí, ktoré po minulé roky absolvovali kurz bakalárik.

ŽDU je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe.

Účastníci ŽDU dostanú vecné dary, ako napríklad tričko s logom ŽDU, písacie potreby a iné.

Novinkami na tohtoročnej ŽDU sú prednášky:
•       Čo spôsobuje, že sa nám elektrický motor točí – prof. Ing. Pavol
Rafajdus, PhD., doc. Ing. Pavol Makýš, PhD. (FEIT)
•       Anglický jazyk hrou – Bc. Petra Vanáková, Nikola Hajná (FHV)
•       Modulárna elektronická stavebnica – Ing. Michal Pipíška, Ing. Peter
Sojka (FEIT)
•       Úžitkové vozidlá – doc. Ing. Róbert Labuda, PhD. (SjF)
•       Zneškodni bombu svojimi vedomosťami – Ing. Michal Hodoň, PhD. (FRI)

Tento rok sa na ŽDU angažujú všetky fakulty UNIZA.

Rozvrh ŽDU nájdete na: http://www.radiox.sk/wp-content/uploads/2019/07/rozvrh_za_2019_far.pdf

Zdroj: Ing. Martina Slavíková, doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.