Práve hráme:
Počúvaj RÁDIO X
Sleduj RÁDIO X

Separovanie odpadu na UZ Veľký Diel

Separovanie odpadu na UZ Veľký Diel
Produkovanie odpadu a jeho spracovanie síce patrí medzi najväčšie nebezpečenstvá pre životné prostredie, ale je tu ešte jedno väčšie, a to práve ľudská ľahostajnosť! Práve preto je potrebný zodpovedný prístup každého jedného z nás. Vďaka nemu dochádza nielen k šetreniu prírodných zdrojov, ale aj k znižovaniu spotreby energie.
To je dôvod, prečo 3. februára 2020 pribudli pred UZ Veľký Diel kontajnery na separovaný odpad. Zatiaľ budú umiestnené pred blokmi G/H, v prípade, že budeme separovať pribudnú ďalšie pred E/F.
Je dôležité vážiť si snahu tých, ktorí sa o to pričinili. Zavedeniu týchto kontajnerov predchádzala snaha študentov o život v čistejšom a zdravšom prostredí. Organizátorkou bola pani riaditeľka UZ Veľký Diel Ing. Štefánia Kadorová, ktorej sa nakoniec podarilo vybaviť kontajnery na separovaný odpad s vývozom odpadu zadarmo, za pomoci Odboru starostlivosti o životné prostredie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Žiline.
Separovanie odpadu je úplne jednoduché. Stačí rozoznať kov od plastu, či sklo od papiera. Skutočne prostá činnosť, ktorá má zároveň veľký význam pre náš život.
Odvoz bude v nasledovných frekvenciách:
  • papier (čierny kontajner) 1x za týždeň
  • plast 1x za týždeň
  • sklo 2x za mesiac
  • VKM (tetrapaky) 2x za mesiac
  • kov 1x za mesiac
Každý sa môže pričiniť o zlepšenie životného prostredia. Nemali by sme brať tieto kontajnery na ľahkú váhu, dodržiavať určité pravidlá a nemiešať odpad.
Zdroj fotografie: separovanyzber.sk