Práve hráme:
Počúvaj RÁDIO X
Sleduj RÁDIO X

Odpovede na vaše otázky sú konečne tu!

Odpovede na vaše otázky sú konečne tu!

Prednedávnom sme na FB internátov podali výzvu na podanie otázok vedúcej internátov. Otázok bolo naozaj veľa, pričom tie ohľadom parkovania zodpovedala kvestorka univerzity Ing. Jana Gjašiková a otázky spojené s ubytovacím zariadením boli zodpovedané riaditeľkou internátov Ing. Štefániou Kadorovou. 

 • Pri prihlasovaní auta bolo treba zapísať ŠPZ. Čo ak študent ale príde na aute s inou ŠPZ, ale má zaplatené?

Prísť na aute s inou ŠPZ nie je problém, pokiaľ by ťa rampy nepustili, stačí povedať na vrátnici tvojho bloku.

 • Prečo sú študenti pri platení parkovného znevýhodnení oproti doktorandom? Doktoranti platia 25€/rok pričom študenti až 12€/mesiac.

Doktoranti sú platcami 25€ nezávisle na tom, či sú ubytovaní na VD alebo nie. Suma bola stanovená dekanmi skôr ako bolo spoplatnené parkovisko na VD. Suma 12€, ktorú platia ubytovaní študenti ešte nie je pevne stanovená a môže sa časom, podľa situácie na parkovisku zmeniť.

 • Prečo sa zaviedli vysoké mesačné poplatky za parkovisko, ak parkovisko bolo preplnené najmä z dôvodu parkovania klientov Klientskeho centra?

Hlavným dôvodom bola regulácia parkovacích miest. Na internátoch VD je cez 250 parkovacích miest, čo nie je ani zďaľeka dostatok miest pre všetkých študentov.

 • Ak študent zaplatí parkovné, má zaručené, že na parkovisku bude dostatok voľných miest na zaparkovanie?

Práve z tohto dôvodu vznikla myšlienka regulácie miest. Študent by na základe nej mal mať zaručené parkovacie miesto, hoci nie konkrétne

 • Ako je parkovisko zabezpečené voči krádežiam či poškodeniam majetku platiacich? Je možné dopátrať sa k páchateľovi čo najrýchlejším spôsobom?

Parkovisko nie je oficiálne strážené, kamerové záznamy z parkoviska je možné získať, ale jedine písomnou žiadosťou polície.

 • Ako chcete riešiť prípady, kedy niektorí prídu na jednu noc cez semester a majú podľa cenníka zaplatiť toľko, čo za celý mesiac. Neplánujete zaviesť maximálny denný poplatok, nech sem ľudia môžu prísť na prisťahovanie a vysťahovanie ako „ľudia“?

Maximálny denný poplatok sa neplánuje zaviesť. Pre situáciu, kedy sa študent príde nasťahovať/vysťahovať, je práve v schvaľovacom procese myšlienka zapožičania parkovacej karty na 2-3 dni, ktorá bude poskytnutá za výhodnejší poplatok.

 • Prečo majú naši študenti omnoho väčšie poplatky a menšie služby ako na Hlinách, kde dokonca dostanú aj presné miesto na stálo?

Parkovisko na UZ Hliny nepatrí k parkovaciemu systému univerzity. Počet miest, ktoré si tam študent môže kúpiť je len 45 s cenou 50€/rok.

 • Čo sa stane ak študent bude chcieť dlhšiu dobu parkovať po termíne splatnosti za daný mesiac?

Prvá platba s hranicou splatnosti bola len výnimočná, kedykoľvek budeš chcieť zakúpiť parkovanie za 12€, bude platiť na 30 dní. Ak by nastala situácia, kedy by auto stálo na parkovisku ešte po dobe splatnosti, systém by ho nepustil von, kým by sa nezaplatilo ďalších 30 dní.

 • Prečo nový platobný systém za ubytovanie neumožňuje mesačnú platbu trvalým príkazom?

Keďže bol problém s vymáhaním mesačných platieb za internát, bolo preventívne stanovené, aby študent platil raz za 3 mesiace a to v presne stanovenom rozmedzí dní.

 • Bude už od februára parkovisko v takom stave, ako má platené parkovisko vyzerať? (Nerozbité plochy, nakreslené parkovacie a nielen vodiace čiary, udržiavaná cesta)

Po prerobení blokov A-D, bude okolie nanovo vyasfaltované, s následným nakreslením nových parkovacích miest.

 • Na aké konkrétne účely bude využitých 12€, ktoré budú študenti mesačne platiť?

Poplatok smeruje na univerzitný účet, ktorý slúži na údržbu a stavbu nových parkovísk, jedno z nich bude napr. na mieste súčasne likvidovaných unimobuniek situovaných za Novou Menzou vedľa chodníka k OC Dubeň.

 • Nechcete zmeniť pravidlá ubytovania návštev, keďže na iných internátoch bezproblémovo funguje možnosť prespania návštevy na študentskej izbe, prečo by samozrejme za menší poplatok nemohlo aj tu?

Táto možnosť kedysi existovala na UZ Hliny a vzhľadom na opakované problémy boli zrušené. Pokiaľ si študent chce priviesť návštevu, je možné si prenajať izbu na každom bloku okrem C a D, s poskytnutím vybavenia izby a v cenovej relácií od 9 do 27€/noc, kde za 27€ dostaneš apartmány s kompletným zariadením.

 • Bolo by možné zo študovní urobiť nejaké pekné miesto na študovanie, nakoľko sú tieto miestnosti veľké, no mohli by byť trochu lepšie vybavené -> 1 stôl a 3 stoličky sú podľa niektorých študentov veľmi málo. Naviac ozvena v tak prázdnej miestnosti je veľmi nepríjemná.

Riaditeľka internátov je otvorená zlepšeniu kvality študovní, zatiaľ je na každom bloku v pláne vytvoriť jednu vzorovú študovňu, do ktorej sa pridá veľká tabuľa na fixky a Tulivaky. Pokiaľ máš ďalšie nápady ako skrášliť študovne, posielaj ich mailom priamo riaditeľke internátov.

 • Prečo nie sú internáty viac ekologické a neposkytujú študentom smetné nádoby na triedený odpad, ako je tomu napr. na UZ Hliny?

Riaditeľka internátov veľmi rada podporí myšlienku triedenia. V najbližšej dobe sa má doviezť kontajner na sklo. Základom triedenia je ale záujem zo strany študentov. Pokiaľ začneme svedomite triediť odpad, objednajú sa ďalšie triediace kontajnery.

 • Kedy sa v okolí internátov neopravia príp. vybudujú normálne chodníky?

V rámci zveľaďovania okolia univerzity a internátov má vedenie v pláne viacero projektov, pričom prvý z realizovaných je projekt zelene pred budovou rektorátu.

 • Kedy sa konečne začne prerábka Blokov A-D. Je pravda, že ďalšie ubytovacie miesto dostanú najmä študenti zo vzdialenosti 110km a viac?

Oprava blokov oficiálne začala 1.2.2019, s tým, že riaditeľka žiada všetkých ubytovaných, aby sa podľa oznamu dostavili za vedúcou osobou pre ich blok a informovali sa o ich preubytovaní. Ubytovanie je zabezpečené aj mimo UZ VD –> UZ Hliny, Internáty strednej školy na Rosinskej ul. a na internátoch Zdravotnej školy.