Už o pár dní sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity