Práve hráme:
Počúvaj RÁDIO X
Sleduj RÁDIO X

14. ročník Masterclasses UNIZA

14. ročník Masterclasses UNIZA

Myšlienka založenia Masterclasses vznikla pred 22 rokmi, keď sa dvaja časticoví fyzici zamysleli nad tým, ako by pomohli mladým výskumníkom na stredných školách. Prišli na to, treba dať priestor nielen teórii, ale aj práci s reálnymi dátami a ponoriť tak študentov do špičkovej fyziky. Myšlienka sa tak rozšírila, že v roku 2005 vzniklo aj Medzinárodné Masterclasses. Tento rok mala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity tú česť organizovať už 14. ročník a veľmi sa teší z neutíchajúceho záujmu o toto podujatie z radov študentov gymnázií žilinského kraja.

Masterclasses sa na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) organizovalo 15. februára 2018. Zúčastnilo sa ho 120 mladých výskumníkov z 11 gymnázií žilinského kraja. Ivan Melo, časticový fyzik z Katedry fyziky Žilinskej univerzity a národný koordinátor podujatia sa z Masterclasses veľmi teší: “Študenti milujú toto podujatie. Ich nadšenie pre špičkovú vedu nám dodáva krídla. Bol to výnimočný deň pre všetkých.”  Novinkou tohto ročníka bola aj možnosť nahliadnuť do laboratória laserových technológií.

Po teoretickom úvode nasledovala praktická časť, v ktorej sa už študenti stretli s reálnymi dátami centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve – ich úlohou bolo identifikovať  častice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených protónov. Ako každý deň Masterclasses aj tento končil video-konferenciou, počas ktorej sa študenti spojili s dvoma moderátormi v CERNe, aby skombinovali a prediskutovali svoje výsledky. Partnermi na daný deň im boli študenti z Moskvy, Marakéšu a Bergenu.

A ako to hodnotia samotní účastníci? Miška a Katka z Gymnázia z Dolného Kubína boli na Masterclasses po prvý raz. Miška podujatie zhodnotila takto: „Bolo to zaujímavé. Dozvedela som sa viac informácií ako na strednej škole, čo mi určite pomôže, lebo sa hlásim na vysokú školu so zameraním na fyziku.“ Katka svoju spolužiačku doplnila: „Mne sa páčilo, že sme pracovali s reálnymi dátami. Dokonca sa nám podarilo dopracovať k relatívne správnemu výsledku.“

 

Zdroj: Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, UNIZA